חזון ומטרות

Home / למה אנחנו קיימים? / חזון ומטרות

ילדים שחווים גירושין בישראל, יחושו שיש סביבם מעגל חברתי רחב, תומך וזמין עבורם.

פרידה וגירושין אינם אתגר פרטי של ילד או משפחה, אלא הזדמנות לקהילה כולה להושיט יד ולסייע למען הסתגלות בין-דורית מייטבית של ילדינו. תמיכה במשפחות במצבי גירושין היא השקעה בוזמנית בעיצובם של שלושה דורות: בני המשפחה החיים בהווה, ילדי המשפחה כאזרחי המחר וילדיהם של האחרונים. ילדי הגירושין של היום הם הורי דור המחר ותהיה להם השפעה מכרעת על דמות ילדיהם.

האתגרים שלנו:

  • להגביר את מודעות הקהילה והציבור כולו לאתגרים העומדים בפני ילדים ומשפחות המתמודדים עם גירושין ועם חיים במשפחה משולבת;
  • לפתח מענים משולבים ומתואמים של מערכות החינוך, הרווחה, המשפט והבריאות;
  • להביא למיטביות נפשית של הילדים ובני משפחתם – הן במישור הטיפולי והן במישור המניעתי.

המטרות שלנו:

  • ליווי וטיפול- פיתוח מרכזי ליווי, ייעוץ ותמיכה ייעודיים לילדים ומשפחות גרושות ומשולבות.
  • מודעות- העלאת המודעות החברתית להשפעות של מצבי גירושין ברמת הפרט והחברה וקידום תפישה של שותפות חברתית באחריות לשלומם של ילדים ומשפחות גרושות ומשולבות.
  • קהילה– רתימת מעגלי תמיכה בילדים בקרב המשפחה הגרעינית והמורחבת, רתימת מתנדבים, חברים וקרובים.
  • הדרכה וידע- קידום הכשרה והדרכה עדכניות בקרב סגלי חינוך, טיפול, משפט ובריאות, הבאים במגע יומיומי עם משפחות גרושות ומשולבות.
  • מדיניות וחקיקה- עיצוב מדיניות ציבורית פרו-אקטיבית למען ילדים ומשפחות גרושות ומשולבות ורתימת גורמי חינוך, רווחה וטיפול ברשויות מקומיות לפעילות בתחום.
  • מחקר- העמקת בסיס הידע הישראלי אודות השפעות של מצבי גירושין שונים והרכבים משפחתיים משולבים על ילדים ומשפחותיהם.

  

מעוניינים להרשם לניוזלטר שלנו ?