ביסוס חברה אכפתית ורגישה שמלווה ותומכת בילדים ומשפחות במצבי גירושין, כך שכל ילד בישראל שחווה גירושין יחוש שיש מעגל חברתי רחב שתומך בו.

בין לבין פועל לקידום מודעות להשפעות הגירושין ומתן כלים ברמה הרגשית, החינוכית, הכלכלית והבריאותית כדי לסייע לילדים והורים להסתגל למצב החדש, ולהפנות את משאביהם ממקום של הישרדות למקום של הסתגלות ושינוי.

אנו מאמינים כי תמיכה במשפחות במצבי גירושין היא השקעה בוזמנית בעיצובם של שלושה דורות: בני המשפחה החיים בהווה, ילדי המשפחה כאזרחי המחר וילדיהם של האחרונים. ילדי הגירושין של היום הם הורי דור המחר ותהיה להם השפעה מכרעת על דמות ילדיהם.

האתגרים:

  • להגביר את מודעות הקהילה והציבור כולו לאתגרים העומדים בפני ילדים ומשפחות המתמודדים עם גירושין ועם חיים במשפחה משולבת;
  • לפתח מענים משולבים ומתואמים של מערכות החינוך, הרווחה, המשפט והבריאות;
  • ולהביא למיטביות נפשית של הילדים ובני משפחתם – הן במישור הטיפולי והן במישור המניעתי.

מטרות המיזם:

  • הדרכה וידע- קידום הכשרה והדרכה עדכניות בקרב סגלי חינוך, טיפול, משפט ובריאות, הבאים במגע יומיומי עם משפחות גרושות ומשולבות.
  • טיפול- פיתוח מרכזי ליווי, ייעוץ ותמיכה ייעודיים לילדים ומשפחות גרושות ומשולבות.
  • מודעות- העלאת המודעות החברתית להשפעות של מצבי גירושין ברמת הפרט והחברה וקידום תפישה של שותפות חברתית באחריות לשלומם של ילדים ומשפחות גרושות ומשולבות.
  • קהילה– רתימת מעגלי תמיכה בילדים בקרב המשפחה הגרעינית והמורחבת, רתימת מתנדבים, חברים וקרובים.
  • מדיניות וחקיקה- עיצוב מדיניות ציבורית פרו-אקטיבית למען ילדים ומשפחות גרושות ומשולבות ורתימת גורמי חינוך, רווחה וטיפול ברשויות מקומיות לפעילות בתחום.
  • מחקר- העמקת בסיס הידע הישראלי אודות השפעות של מצבי גירושין שונים והרכבים משפחתיים משולבים על ילדים ומשפחותיהם.