הליכי גישור- החלופה הטובה ביותר להליך משפטי

הגישור הוא מנגנון ליישוב סכסוכים בהסכמה, שמוכר ומוסדר בחוק. הגישור מבוסס על דיאלוג מובנה וחופשי בין צדדים לסכסוך, בהנחיית מגשר מקצועי, לברור המחלוקות והאינטרסים של הצדדים ולנסות במשותף לגבש הסדר לסכסוך (הסדר גירושין). הסדר שהצדדים מגיעים אליו בגישור יכול לקבל תוקף של פסק דין בבית המשפט.

מטרת הגישור אינה להשכין שלום בין הצדדים או לפתור את הסכסוך בפשרה, אלא חיפוש פתרון מיטבי למחלוקת. לשם כך המגשר יכול במהלך הגישור להיפגש עם הצדדים בנפרד, כדי שכל צד יוכל למסור למגשר בסודיות מידע שאינו מעוניין שהצד השני ידע עליו, דבר שמאפשר מיצוי האפשרויות בהליך הגישור.

הגישור מתקיים כל עוד הצדדים מסכימים להשתתף בו. המגשר אינו מוסמך לקבוע פתרון לסכסוך והסדר יכול להתקבל רק בהסכמה ההדדית של הצדדים. לפי החוק חל חסיון על מה שנאמר בגישור.

שמירה על יחסים בין הצדדים  – בהליך השיפוטי כל צד מנסה להכניע את האחר, לכן באופן טבעי נוצרת עוינות ואיבה ביניהם. מכיוון שהגישור מבוסס על הסכמה הדדית, ביכולתו לשמור על יחסים תקינים בין הצדדים ולהבטיח את קיום ההסדר. בהליך גישור, ניתן למצוא פתרון שייתן מענה למה שחשוב להם וילדיהם. הפתרון בגישור נותן לצדדים רווח הדדי של “win win”, בעוד שבית המשפט פוסק לטובת צד אחד או בפשרה שבה לפחות צד אחד מפסיד.

סודיות – לפי החוק מוטלת על המגשר חובת סודיות והחוק אף אינו מאפשר לבית המשפט לקבל כל מידע על מה שנאמר או נעשה בגישור.

חסכון של זמן וכסף והליך שהצדדים שולטים בו –  ההליך השיפוטי יקר, ממושך ומורכב לכן שולטים בו השופט ועורכי הדין ולא הצדדים. לעומת זאת, הגישור הוא, בדרך כלל, הליך לא יקר וקצר והצדדים וענייניהם עומדים במרכזו והם עצמם שולטים בו.

המעמד המשפטי של הגישור

החוק מאפשר לפנות לגישור לפני הגשת תביעה לבית משפט, אם הצדדים הגיעו להסדר בגישור השופט יכול לתת לו תוקף משפטי של פסק דין.

בנוסף, החוק מאפשר לצדדים לתביעה בבית משפט להסכים לפנות לגישור בכל שלב של ההתדיינות ובית המשפט מעכב את ההתדיינות. המגשר אינו נדרש להיות עורך דין. אם צד לא מעוניין להמשיך בגישור, ההליכים בבית המשפט יחודשו והצדדים והמגשר מנועים מלמסור לבית המשפט מידע על הליך הגישור. אם הצדדים מגיעים בגישור להסדר בית המשפט נותן לו תוקף של פסק דין.

האם יש צורך בעורך דין בגישור?

בגישור הצדדים בעצמם משתתפים באופן פעיל ולכן אין הכרח שעורך דין ישתתף בגישור וכל צד יכול להיוועץ עם עורך דין במהלך הגישור. בפרט רצוי שהצדדים יתייעצו עם עורך דין על ההסדר שהושג בגישור לפני שיחתמו עליו.

כיצד בוחרים מגשר?

מגשר הוא מי שיש לו הכשרה מקצועית עיונית ומעשית בגישור.