התמודדות הורים גרושים בימי הקורונה- ד”ר יואה שורק בראיון לתכנית ‘העולם הבוקר’