ילדים גירושין במולטיפוקל- השלכות פסיכולוגיות, משפטיות וחברתיות של פרידה וגירושין על ילדים\ות

ילדים גירושין במולטיפוקל- השלכות פסיכולוגיות, משפטיות וחברתיות של פרידה וגירושין על ילדים\ות

מאות אלפי ילדים\ות בישראל חווים משברים משמעותיים בעקבות גירושין. ביכולתנו להיות סוכני שינוי ולהשפיע על עתידם של ילדים\ות אלה. הצטרפו לכנס הארצי המקוון של ‘בין לבין’.