תמיד הורים מידע להורים בהליכי פרידה וגירושין

תמיד הורים מידע להורים בהליכי פרידה וגירושין

יחס – יחידת הסיוע שליד בתי המשפט לעינייני משפחה 

הורים יקרים!

 בשנים האחרונות ניכרת עלייה במספר הזוגות אשר מבקשים להתגרש. הפרידה והגירושין מלווים במצבי משבר, תחושות אובדן ואֵבל ולעתים בתהליכי שינוי וצמיחה מחדש. זוהי תקופה זו, שבה אתם חווים משברים, היא שלב מעבר גם עבור ילדיכם, המתמודדים עם השינויים הנכפים עליהם. תקופה המתאפיינת בסערות רגשיות, בבלבול, ולעתים במריבות ובמאבקים משפטיים, וכן בשינויים חברתיים וכלכליים. דווקא בשעה שבה אתם מתמודדים עם הקשיים הקשורים לפירוד ולגירושין, ילדיכם זקוקים, יותר מתמיד, לתשומת לבכם למצוקות שהם חשים עקב שינויים במערכת המשפחתית, והשלכותיהם על חייהם ועל היחסים שלהם עמכם. למרות הקושי, אתם אלה המתאימים ביותר להקשיב לילדיכם ולסייע להם להתמודד עם המצב החדש. מחקרים שנערכו בעולם על השלכות הגירושין על ילדים מצאו כי הילדים מושפעים מהמתח ומהמצוקה נלווים לשלב מעבר זה, מאובדן המסגרת המשפחתית המוכרת ומהשינויים באורח החיים.

שינויים אלה מטילים עליהם משימות התפתחותיות נוספות. בחוברת זו תמצאו מידע שיסייע לכם לעזור לילדיכם להתמודד עם השינויים בחיי המשפחה ולתכנן את ההורות שלאחר הפרידה והגירושין.

צוות יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה

להורדת המאמר: עצות חשובות, הכוללות גם הסבר אודות מה שעובר על ילדים בגילאים שונים בעת גירושין – מתוך דפי מידע של יחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה (פורמט PDF)