ניכור הורי – הגיהינום של גירושים בקונפליקט גבוה- מה זה? ומה אפשר לעשות?

ניכור הורי – הגיהינום של גירושים בקונפליקט גבוה- מה זה? ומה אפשר לעשות?

כתבו: העמותה למאבק בניכור הורי בישראל. הצורך של ילדים אשר הוריהם עוברים גירושין הוא ליחסים בריאים וחזקים עם שני הוריהם,...