קטעים מהספר של מיכל דגן – ‘ילדים גרושים’

קטעים מהספר של מיכל דגן – ‘ילדים גרושים’

טקסט מקדים : קטעים מהספר של מיכל דגן – ‘ילדים גרושים’