‘בין לבין’ הוא מיזם חברתי שמסייע לילדים והורים שחוו פרידה או גירושין להתמודד עם השינוי בחייהם, לצמוח ולהתחזק מתוכו. אנו מובילים את פיתוחם של מרכזים ראשונים בישראל שמעניקים תמיכה והדרכה למשפחות אלה- לפני, תוך כדי ואחרי הפרידה. עבורנו, פרידה אינה אתגר פרטי של המשפחה בלבד, אלא הזדמנות לקהילה כולה לתמוך בהסתגלות בין-דורית מייטבית של ילדינו. ארגז הכלים שלנו כולל ייעוץ, מידע, טיפול רגשי, גישור וחונכות- והכל תוך ניסיון עשיר בהתמודדות עם אתגרי הפרידה ואחריה.

 

חדשות

עמוד הפודקסטים החדש שלנו!
פודקסט מעורר השראה ותקווה, המכיל שיחות עם עם א.נשים שפירקו והרכיבו, ומצאו תשובות לדילמות גדולות, וגם לשאלות יומיומיות, של החיים אחרי גירושין במשפחה.

מעבר לעמוד>

חדשות

אירוע הורים ב20.10
הרצאות מרתקות על הורות לאחר גירושין וסיפורים אישיים של הורים שצמחו ממשבר.

למידע נוסף ורכישה>

ילדים ונוער

פרידה של ההורים או חיים בין שני הורים גרושים הן אתגר קשה בכל גיל. לא כדאי להישאר עם זה לבד.
אם אתם בני 13 ומעלה, כנסו לעמוד ‘נוער’. אם אתם מתחת לגיל 13- כנסו לעמוד ‘ילדים’. לחצו כאן:

כניסה למתחם הורים

הורים

אתם עוברים פרידה כעת או מתמודדים עם אתגרים של הורות משותפת עם הגרוש.ה שלכם.ן? לחצו כאן:

למתחם הורים

מרכזי תמיכה והדרכה

מרכזי ‘בין לבין’ מציעים מגוון שירותים ופעילויות מומחים שיסייעו לכם בתהליכי השינוי המשפחתי וגם אחריו.
לחצו כאן:

למתחם מרכזי התמיכה וההדרכה

אנשי מקצוע

מטפלים, עו”סים, משפטנים, מגשרים, אנשי חינוך ומדריכי ומתאמי הורות כנסו להתעדכן במאמרים ובהכשרות שלנו. לחצו כאן:

למתחם אנשי המקצוע
0 זוגות מתגרשים בשנה
0 ילדים חוו גירושין בישראל
0 משפחות בשנה מנהלות גירושין בקונפליקט גבוה
0 ילדים חיים בתווך קונפליקט מתמשך.
0% מהחניכים בפנימיות לילדים בסיכון הם ילדים להורים גרושים

תהליך ההסתגלות לפרידה וגירושים

מהם המאפיינים של תהליך ההסתגלות לפרידה וגירושים? האם ניתן לשרטט מסלול הסתגלות, ואם כן, מהו? מהם המשתנים המשפיעים עליו? איזו תרומה ניתן לייחס לזמן? מהם ההבדלים בין נשים וגברים, והאם ניתן להקביל את תהליך ההסתגלות לפרידה ולגירושים לתהליך ההתמודדות עם אובדן ושכול, ולהתבונן בתהליכים באמצעות אותם מודלים? עבודה זו ניסתה לבחון את תהליך ההסתגלות לפרידה ולגירושים ולתת מענה לשאלות העוסקות בתהליך ההסתגלות.

Family dynamics and child outcomes: an overview of research and open questions

Previous research has documented that children who do not live with both biological parents fare somewhat worse on a variety of outcomes than those who do. In this article, which is the introduction to the Special Issue on “Family dynamics and children’s well-being and life chances in Europe,” we refine this picture by identifying variation in this conclusion depending on the family transitions and subpopulations studied.

תורת המשפט הטיפולי ושיתוף ילדים בבתי המשפט למשפחה בישראל

מאמר זה מציע התבוננות במודל ובממצאי המחקרים הנזכרים בראי תורת המשפט הטיפולי. להתבוננות זו ערך בכמה היבטים. הראשון, התבוננות זו תורמת להערכת המודל. היא מסייעת לחזק את הבסיס הרעיוני של המודל ומתוך כך מחדדת את ההיבטים הטיפוליים הקיימים בו ועומדת על חשיבותו. השני, התבוננות זו מאפשרת להציע אימוץ רעיונות נוספים ודרכי פעולה הנלמדים מתורת המשפט הטיפולי. המוצע מסייע לעמוד על מקומות שבהם תורת המשפט הטיפולי יכולה לתרום להמשך החלת המודל המעוגן בתקנות באופן איכותי
ויעיל. השלישי, הניסיו שנצבר ביישו המודל הישראלי יכול להעשיר את הדיו
הבילאומי העוסק בתורת המשפט הטיפולי ובהטמעתה במערכות בתי משפט
שונות. מסקנות הדיו עשויות לתרו ג להעשרת ההבנה בעניי השתתפות ילדי
בבירור סכסוכי הנוגעי לה אשר מתנהלי בהליכי חלופיי לשפיטה.

הורות ביחד- זוגיות בנפרד: התערבות קבוצתית עם הורים בהליכי פרידה וגירושין

מאמר זה מביא תיאור וניתוח של קבוצת הורים בהליכי פרידה וגירושין, שהתקיימה במסגרת יחידות הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה. שלושת חלקי המאמר מציגים היבטים תיאורטיים ומעשיים: בחלק הראשון תיסקר תופעת הגירושין במשבר, תוך התייחסות לצורכי אוכלוסיית ההורים והילדים והשפעות הגירושין עליהם, ויוצג הרציונל להתערבות קבוצתית עם אוכלוסיית ההורים. בחלק השני היישומי תתואר התערבות קבוצתחת וינותח התהליך שעברו המשתתפים. החלק השלישי יעסוק בהערכת התוכנית ובחינתה בהשוואה לסדנאות המידע והדרכה להורים שפעלו ביחידות הסיוע עד כה.

שיתוף ילדים בבתי המשפט לענייני משפחה בישראל – לקחים מתכנית נסיונית ממשלתית[1], [2]

מטרתו של מאמר זה היא להציג את תכנית הפיילוט הממשלתית לשיתוף ילדים בבית המשפט לענייני משפחה אשר פעלה בישראל בין השנים 2006 – 2009. התכנית באה ליישם את המלצות הוועדה ליישום האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד במשפט הישראלי. מטרתו של מאמר זה להציג את המודל לשיתוף ילדים שהופעל במסגרת הפרויקט, תוך מתן דגש על השפעת ממצאי המחקר המעצב על גיבוש מדיניות וחקיקה בתחום זה.

Children’s Participation in Israeli Family Courts

The article presents a model of children’s participation in proceedings conducted in family courts, which was implemented in a pilot project in Israel. The article presents an ongoing process of cumulative insights during the implementation of the pilot and after its conclusion. These insights emerged from findings collected in the course of two studies. One was a formative evaluation study that accompanied the pilot project, and the other a follow-up study conducted three years after the pilot’s conclusion. The integrated analysis of cumulative findings from these two studies points to the significant contribution of children’s participation in these proceedings to the legal decisions and to the children’s well being. The analysis also exposed factors facilitating and obstructing the full implementation of the right to participation in Israeli law.

Read More

מעוניינים להרשם לניוזלטר שלנו ?